Congres- en vergaderlocaties · Feestlocatie & trouwlocatie

  Kunstfort bij Vijfhuizen Genieloods

  Fortwachter 1, Vijfhuizen
  Opslaan
  100 personen

  Kunstfort bij Vijfhuizen Kunstfort bij Vijfhuizen is één van de meest in­spi­re­rende ver­ga­der­lo­ca­ties bij Hoofd­dorp. Hier worden kunst, erf­goed en na­tuur sa­men­ge­bracht in een unieke ac­com­mo­datie. Het Fort bij Vijfhuizen is in 1996 uit­ge­roepen tot UNESCO We­rel­derf­goed. Het is een van de eerste be­tonnen ge­bouwen in Ne­der­land en maakte deel uit van een groot­schalig 19e-eeuws ver­de­di­gings­plan van de Stel­ling van Amsterdam, maar is nooit vol­ledig voor dit doel ge­bruikt. Het for­t­ei­land heeft vanaf 2005 een kunstbe­stem­ming ge­kregen. Dit maakt deze lo­catie tot een bij­zon­dere plek waar beel­dende kunst en mi­li­tair erf­goed bij­een­komen. De kunst­the­ma’s die hier ten­toon­ge­steld worden hebben voor­na­me­lijk te maken met de ori­gi­nele be­stem­ming van deze bij­zon­dere lo­catie. Kom ver­ga­deren en laat je ver­rassen door de steeds wis­se­lende uit­stra­ling van het Kunstfort bij Vijfhuizen.

  De Genieloods De ui­ter­mate in­spi­re­rende ver­ga­der­ruimte bij Fort Vijfhuizen is de Ge­nie­loods. Deze ac­com­mo­datie is in 1896 ge­bouwd en werd oor­spron­ke­lijk ge­bruikt als op­slag­plaats voor ka­nonnen en wa­pens. Nu is het een stoere ver­ga­der­zaal, ruim op­gezet en met een in­du­striële uit­stra­ling. De grote ramen laten veel dag­licht binnen. In the­a­ter­op­stel­ling kunnen hier 70 per­sonen te­recht, in een carré-op­stel­ling kunnen er maxi­maal 35 per­sonen ver­ga­deren. Deze bij­zon­dere ver­ga­der­lo­catie ligt mid­denin de polder, com­pleet om­ringd door de na­tuur. Kom uit je da­ge­lijkse rou­tine en laat je ver­rassen door alles wat de kunst, het erf­goed en de na­tuur van Kunstfort bij Vijfhuizen bij je los­maakt en doe er je voor­deel mee!

  Ontspanning en vergaderbreaks In­ten­sief ver­ga­deren kan goed af­ge­wis­seld worden met een wat minder for­meel pro­gramma. El­kaar op een an­dere ma­nier mee­maken kan in­te­res­sante ef­fecten op­le­veren. Er zijn volop mo­ge­lijk­heden in het fort of op het for­t­ei­land om dit te re­a­li­seren. Com­bi­neer uw boe­king bij­voor­beeld met een kunst en/​of his­torie rond­lei­ding of neem deel aan een gin­proe­verij bij onze gin­sto­kerij op het fort: Tol­manns Gin. Ook leent deze lo­catie zich uit­ste­kend voor een wan­de­ling of een bui­ten­ac­ti­vi­teit zoals yoga of kick­boksen.

  CATERAAR Res­tau­rant ’t Fort heeft een eigen ca­te­rings­er­vice (De Smaeck) die de ge­hele ca­te­ring van uw eve­ne­ment kan ver­zorgen: een koffie ar­ran­ge­ment, hapjes & drankjes voor uw lunch, borrel en diner. De Smaeck is vaste le­ve­ran­cier van o.a. VOC KLM, Vi­not­rade, Po­dium Ar­chi­tec­tuur, Canon Bu­si­ness Centre Amsterdam en Pier K.

  Bericht verstuurd!

  U kunt op korte termijn een antwoord verwachten

  Direct contact opnemen

  Een offerte aanvragen of een vraag stellen

  Feestdatum
  Bericht

  Adres

  Fortwachter 1
  2141 EE Vijfhuizen
  Google Maps